Nasze spływy
1994 Wda
1995 Brda
1996 Wda
1997 Słupia
1998 Brda
1999 Drawa
2000 Wda - Harpagan     Gwda      Gwda - epilog
2001 Rurzyca     Piława
2002 Ina     Międzyodrze     Zbrzyca     Czarna Hańcza     Szprewa
2003 Hawela     Radew     Obra     Wda     Obra - epilog     Pliszka
2004 Drawa/Noteć     Dobrzyca     Ucker     Łyna     Rurzyca
2005 Parsęta     Persęta bis     Piława     Rega     Brda 
2006 Krutynia     Parsęta     Rega     Rospuda     Finow     Drawa
2007 Drwęca  Biala-Czernica-Gwda  Wda 1  Drawa  Wda 2  Dobrzyca-G*** 
2008 Wełna   Slupia   Narewka-Narew    Pilawa   Pliszka 
2009 Brda   Wieprza   Rega    Pilica   U Rodzinna Dobrzyca  Łupawa 
2010 Gwda   Wel   Obra    Berounka   U Rodzinna Brda  Parseta 
2011 Brda   Omulew   Obra    Dobrzyca   U Rodzinna Wda  Parseta 
2012 Mereczanka   Skotawa - Slupia    Elk - Biebrza   U Rodzinny  Kamienica 

strona główna

ludzie

linki